Szkoła Równych Szans
(wiecej)
LOGO
(wiecej)

Biblioteka

"Bogactwo wiedzy znajdziecie, gdy do naszej biblioteki wejdziecie"

Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli oraz rodziców

Wypożyczalnia

 

 

Czytelnia

 

 

Nauczyciele bibliotekarze:

mgr Katarzyna Jabłońska,

mgr Agnieszka Sawicka

Bogusława Dudzińska

Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach:
 

 
 

PONIEDZIAŁEK    8:00-16:00

WTOREK   

ŚRODA   

CZWARTEK   

PIĄTEK   

Regulamin biblioteki 

Biblioteka szkolna jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym Multimedialnym Centrum Informacyjnym, zwanym dalej MCI.

I. Prawa i warunki korzystania z biblioteki szkolnej:

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, a także rodzice. 

 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne. 

 3. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania napojów i posiłków. 

 4. Jednorazowo można wypożyczać dwa woluminy. 

 5. Okres wypożyczania nie może przekraczać jednego miesiąca.

 6. Dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu wypożyczenia, pod warunkiem braku zapotrzebowania  na określona książkę ze

     strony innych czytelników.

 7. W przypadkach uzasadnionych wypożyczalnia może żądać zwrotu książki przed  upływem ustalonego terminu. 

 8. Czytelnik obowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek. 

 9. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książek, czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną.

10.Z zasobu księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać wyłącznie w czytelni, zachowując poniższe zasady: 

- w czytelni należy zachować ciszę, 

 - w czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, 

- książki podaje nauczyciel bibliotekarz,

  - wykorzystane czasopisma odkłada się na ustalone miejsce 

11. Z końcem roku szkolnego wypożyczone książki powinny być zwrócone.  

II. Zasady użytkowania stanowiska komputerowego MCI.

1. Ze stanowiska komputerowego w bibliotece mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki. 

2. Użytkowników MCI obowiązuje zachowanie ciszy. 

3. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować dwie osoby. 

4. Użytkownicy komputera są zobowiązani do korzystania z niego wyłącznie w celach edukacyjnych (wyszukiwanie informacji do konkursów, olimpiad, pisanie artykułów, referatów). Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w sieci. 

5. Zabrania się wykorzystywania komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail, gadu-gadu, czat itp.), gier czy zabaw. 

6. Zabrania się instalowania programów i dokonywania jakichkolwiek zmian właściwości konfiguracji komputera.  

7. Uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi. 

8. Uczniowie mogą używać własnych nośników informacji za zgodą nauczyciela. 

9. Z drukarki uczniowie mogą korzystać za zgodą nauczyciela – bibliotekarza. 

10.Za umyślne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania   użytkownik lub jego rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansowa. 

11. W przypadku  stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika i może nałożyć karę w postaci całkowitego lub czasowego zakazu korzystania ze stanowiska komputerowego.


Nasze zbiory

Księgozbiór naszej biblioteki liczy blisko 8 tysięcy woluminów i jest na bieżąco wzbogacany. Posiadamy również bogaty zbiór multimediów. Do dyspozycji uczniów jest Multimedialne Centrum Informacji wyposażone w 4 stanowiska komputerowe oraz wielofunkcyjne urządzenie kopiujące.

Czasopisma

Prenumerujemy następujące czasopisma:

1. Victor Gimnazjalista

2. Mówią Wieki

3. Świerszczyk

4. Świat Nauki

5. Wiedza i Życie

6. Biblioteka w Szkole


 

<<   Sierpień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA