Szkoła Równych Szans
(wiecej)
LOGO
(wiecej)

Promocja Zdrowia


 

 Osoby odpowiedzialne:

Aneta Popławska

Koordynator szkolny SzPz,

neurologopeda, nauczyciel, wychowawca klasy IIIb SP

Elżbieta Borkowska

Członek zespołu szkolnego, koordynator programu Trzymaj Formę,

nauczyciel przyrody i biologii, wychowawca klasy IIIa gimnazjum

 

 

Początki programu w Polsce

Pomysł na szkołę promującą zdrowie narodził się wiele lat temu w Europie. Już w połowie lat osiemdziesiątych, kiedy działać zaczął ruch zdrowych, miast narodziła się również jako „bliźniacza” koncepcja zdrowiej szkoły.

W 1989 roku ukazał się pierwszy międzynarodowy dokument programowy Zdrowa szkoła opracowany przez WHO i Szkocką Grupę Edukacji. Publikacja ta została przetłumaczona na język polski i ukazała się jako pierwsze tłumaczenie w Europie w 1990 roku.

Od 1991 roku rozpoczęła się polska przygoda ze szkołą promującą zdrowie. Zawarto porozumienie między Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej; powołano Koordynatora i Polski Zespół ds. Projektu Szkoła Promująca Zdrowie; wyłoniono 15 szkół podstawowych zlokalizowanych w 14 województwach, które jako placówki, stały się szkołami projektowymi - podjęły się tworzenia strategii, wypracowywania i sprawdzania metod pracy szkoły promującej zdrowie oraz organizacji projektu.

Od 1992 roku Polska została przyjęta do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W 1997 roku zorganizowano I Konferencję Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w Salonikach (Halkidiki). W dokumencie programowym uczestnicy konferencji zapisali, iż:

- Szkoła Promująca Zdrowie jest inwestycją dla edukacji, zdrowia i demokracji;

- Każde dziecko i młody człowiek w Europie ma prawo i powinien mieć możliwość uczyć się w szkole promującej zdrowie.

Idea Szkoły Promującej Zdrowie

Koncepcja szkoły promującej zdrowie wynika bezpośrednio z założeń promocji zdrowia. Ze względu na bardzo szeroki zakres działań, różnorodność potrzeb i priorytetów szkół funkcjonujących w odmiennych kulturach i warunkach trudno ustalić jedną definicję SzPZ. Każdy kraj wypracował swoją koncepcję promocji zdrowia i sposoby jej realizacji. W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęto, że:

Szkoła

  • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
  • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
  • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca

  • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
  • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie

  • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
  • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

 

Na podstawie opracowanych standardów przyjęto polską definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły.

 

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

 Zespół Szkół w Słupnie przystąpił do programu w 2010r.

 

<<   Sierpień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA